Kontingentsatser
Kontingentsatser gældende fra 1. september 2022

I SBBK betales der kontingent 2 gange årligt. I begyndelsen af september og i begyndelsen af februar. Kontingent opkræves via Holdsport.


Har du spørgsmål til kontingent, kan du til enhver tid henvende dig til kasseren på okonomi@stevnsgade.com

Økonomisk støtte

Som medlem i Stevnsgade Basketball, har man mulighed for at få økonomisk støtte til betaling af kontingent samt udstyr eller stævner. Det skal nemlig ikke være økonomi der afgør, om børn og unge kan blive en del af fællesskabet eller ej. 

Det er kun børn tom 18 år, der kan modtage støtte.


Du søger ved at skrive


  • Barnets navn og fødselsdato
  • Telefonnummer til barnets forælder/værge
  • Beløbet, der søges om
  • Kort begrundelse for, hvorfor der er behov for støtte

Skriv til okonomi@stevnsgade.com


Udmeldelse

Ønsker du ikke længere at være medlem af klubben, skal du huske, at udmeldelse skal ske inden ny kontingentopkrævning. 


 Du kan ikke udmelde dig gennem vores medlemssystem Holdsport. Du skal i stedet skrive til vores kasserer på okonomi@stevnsgade.com 

eller steffen@stevnsgade.com  Det er ikke nok at gøre træneren opmærksom på, at du ønsker at stoppe. 


Vi refunderer ikke kontingenter.