Historie

Hvem er Stevnsgade Basketball Klub? 
Stevnsgade blev stiftet den 5. maj 1958 af lærere og elever på Stevnsgade Skole i hjertet af Nørrebro, og holdt indtil 1972 til på Stevnsgade Skole og Johannesskolen på Nørrebro. 
Da den sidste sporvogn ”Linie 5” forlod Nørrebro remise i 1972, deltog klubben aktivt i ombygningen fra remise til den Nørrebrohal, som kendes i dag, og som er omdrejningspunktet for sportsaktiviteter i bydelen. Nørrebrohallen har siden 1972 været Stevnsgades base, hvor klubben stadigt primært træner og har kontor, klublokaler, møderum og lektierum. 
Stevnsgade Basketball har i dag knapt 400 medlemmer, som fordeler sig på følgende måde: 

Stevnsgade har i mange år været en af Danmarks førende Basketball klubber. På det sportslige plan har klubben 3 danske mesterskaber for seniorer, 8 pokalmesterskaber, 13 sølvmedaljer og utallige ungdoms Danmarksmesterskaber bag sig. Endvidere har klubben opfostret og udviklet en lang række af landsholdsspillere og store sportsprofiler. De seneste tre år har klubben udviklet 6 ungdomsspillere til landsholdene. 
Siden 1980´erne er Stevnsgades målsætning som sportsforening blevet udvidet til også at indeholde et stærkt socialt engagement med tilbud til alle børn og unge. Det fik i slutningen af 1990´erne større prioritering, således at sportslige resultater på seniorplan i en årrække blev økonomisk nedprioriteret til fordel for det sociale engagement. De seneste par år er klubben dog blevet så organisatorisk og økonomisk stærk, at den igen er klar til at gå efter de store sportslige resultater. 
Studier peger på, at der er en positiv effekt i at have rollemodeller til motivation og opfyldelse af mål, og i klubben oplever vi dagligt hvordan ungdomsspillerne ser op til elitespillerne, og efterligner deres adfærd og stil. Ledelsen i Stevnsgade er derfor af den overbevisning, at et bevidst arbejde med både bredde og elite er selvforstærkende og styrker både de sportslige og menneskelige resultater og værdier i foreningen. 

Årets sportsforening i Storkøbenhavn 2013 
Stevnsgade Basketball blev i marts 2013 af DGI udnævnt til årets sportsforening i København. Udnævnelsen er begrundet i det opsøgende arbejde, som klubben udfører, hvor det er lykkedes at få ikke mindst unge fra de omkringliggende boligområder ned på træningsbanerne i Nørrebrohallen og den heraf følgende medlemstilvækst, og ikke mindst pga. at Stevnsgade er en klub, som formår at rumme både elite og bredde. 
Klubben er endvidere i 2013 nomineret som årets basketballklub i Danmarks Basketball Forbund. Afgørelsen offentliggøres i juni måned. 

Klubbens senior- og elitehold 
Stevnsgades bedste damehold, Dame 1, spiller i Dameligaen (Danmarks bedste række) og Dame 2 spiller i landets næstbedste række 1. division øst. 
Klubbens bedste Herrehold spiller i den landsdækkende 1. division (Danmarks næstbedste række), og det er klubbens og spillernes ambition, at de ligesom damerne skal spille sig op i den bedste række indefor de næste 2 år. 
Stevnsgades U-18 herrehold deltager i den landsdækkende ynglinge række. 

Samarbejdet med Team Copenhagen 
I 2010 indgik Stevnsgade, som eneste basketballklub, et samarbejde med Team Copenhagen omkring vores dygtigste ungdomshold. Dette samarbejde omfatter U-16 hold, U-18 hold for drenge og piger samt U-21 hold, og fra september 2013 endvidere Klubbens dameligahold. 
Samarbejdet betyder, at Stevnsgade og Team Copenhagen i fællesskab har udarbejdet strategier for en målrettet udvikling af spillerne på de involverede hold med mulighed for en seniorkarriere indenfor basketball både som spillere, trænere og ledere, ved siden af deres uddannelse. 
I strategien er der også et fokus på sunde levevaner, mad og lektier i kombination medsporten. Samarbejdet inkluderer økonomisk støtte til bl.a. aflønning af Stevnsgades sportschef. 

Klubbens organisation og ledelse 
Stevnsgade Basketball ledes af en bestyrelse bestående af seks kompetente, ansvarlige og erfarne mennesker, samt en række velfungerende udvalg. 
Formanden er overordnet ansvarlig for bredden i klubben, som yderligere er opdelt i to ansvarsområder, senior og ungdom, der har hvert et bestyrelsesmedlem som ansvarlig. 
Næstformanden er ansvarlig for eliten og dermed eliteudvalget samt klubbens fundraisingudvalg og samarbejdet med Team Copenhagen. Kassereren er sammen med formanden ansvarlig for økonomifunktionen og sekretæren er ansvarlig for al intern og ekstern kommunikation og sørger for at ledelsens mål og ambitioner er kommunikeret og forankret i hele klubben. 
Nørrebro, København 2013