Klubudvikling

I Stevnsgades organisation skal der være en arbejdsgruppe der skal arbejde med og som er ansvarlig for udvikling af klubbens organisation. Den ansvarlige for Klubudvikling refererer i organisationen til klubbens Formand.  

Opbygningen og udviklingen af Stevnsgades organisation skal ske i tæt samarbejde med konsulenten i Team Copenhagen. For Stevnsgade er det vigtigt, at klubben har en velfungerende organisation hvor alle arbejdsopgaver er beskrevet således at de medlemmer der påtager sig en arbejdsopgave i Stevnsgade kan se hvad opgaven går ud på. 

Skal Stevnsgade udvikles til en velfungerende klub er det vigtigt at der udover det spillemæssige også sker en stærk opbygning af organisationen omkring klubbens administrative arbejdsopgaver. Arbejdsgruppen som er ansvarlig for opbygningen og udviklingen af Stevnsgades organisation skal arbejde og beskrive følgende områder:

1. Der skal i samarbejde med ledelserne for efterfølgende arbejdsområder udarbejdes Politikker og Strategier som skal revideres hvert andet år (lige år) i maj/juni måned:
· Talent og elite senior
· Bredde senior
· Bredde ungdom
· Fastholdelse og socialt arbejde i Stevnsgade.

2. Der skal udarbejdes Kommissorier som løbende skal være i overensstemmelse med områdets faktiske forhold på følgende arbejdsområder:
· Bestyrelsen
· Eliteudvalget
· Fundraising udvalget
· Breddesenior udvalget
· Breddeungdom udvalget 

3. I tæt samarbejde med klubbens bestyrelse skal der udarbejdes en organisationsplan der skal danne grundlag for alle de arbejdsområder der findes i Stevnsgade. 

4. I samarbejde med bestyrelsen skal den ansvarlige for klubudvikling sørge for at pilen med Klubudvikling løbende bliver ført ajour.

5. Løbende kontrollerer de personer der udfylder skemaet for Funktionsfordelingsanalyser.  Arbejdsgruppen er ansvarlig for at alle skrivelser bliver arkiveret med et registrerings nummer, bliver lagt på en fil således skrivelserne er lette at komme til og reviderer. Det er vigtigt at alle skrivelser er lette at identificerer og altid lette at finde.