Stevnsgade Basketball har løbende et tæt samarbejde med bydelens skoler i en radius på omkring 3 kilometer fra Nørrebrohallen. 

Samarbejdet med skolerne er aftalt i terminer af 5-6 ugers varighed og det henvender sig til skolernes 2. og 3. klassetrin. I idrætstimerne introducerer Stevnsgades instruktører basketball til børnene, med det formål at vække børnenes interesse for basketball og foreningsidræt.

Arbejdet med skolerne på Nørrebro har været en succes, hvorfor vi har udvidet arbejdet til at omfatte skoler i Nordvestkvarteret og på Østerbro.

Stevnsgades arbejdet på skolerne støttes økonomisk af Københavns Kommunes Folkeoplysning gennem deres udviklingspulje samt af Nørrebro Lokaludvalg. Stevnsgades instruktører er hovedsageligt klubmedlemmer, der stiller deres arbejdskraft gratis til rådighed for projektet.

I efteråret 2014 gennemførte Stevnsgade Basketball et lignende projekt på 26 folkeskoler i Københavns Kommune.