Etiske regler og fiskeri

Retningslinjer for kontakt til spillere i andre klubber "Fiskeri"
Stevnsgade basketball ønsker at være eksponent for ”ingen fiskeri”, og at spillerne kommer til klubben af egen fri vilje pga. Stevnsgade Basketball’s gode og velfungerende træningsmiljø. Derfor har Stevnsgade Basketballs bestyrelse udarbejdet et regelsæt med retningslinier der er implementeret for alle trænere og holdledere på børne- og ungdomshold og som skal overholdes.

Hvis en træner eller holdleder i Stevnsgade Basketball ønsker, at kontakte en børne -eller ungdoms-spiller fra en anden klub skal nedenstående procedure følges:

1. Den pågældende træner eller holdleder, som ønsker en spiller til klubben, skal informerer klubbens Talentchef om interessen i den pågældende spiller.
2. Såfremt træner eller holdleder og talentchef vurderer, at spilleren ville kunne gøre en forskel på det pågældende hold, gøres følgende:

Klubben kontaktes altid først. Stevnsgade retter henvendelse til den pågældende klubs ungdomsansvarlige/bestyrelse og tilkendegiver, at man er interesseret i en given spiller. Samtidig beder man om lov til at kontakte spilleren og dennes forældre med henblik på et møde.

Siger klubben ”nej”, respekteres dette som udgangspunkt og spilleren genovervejes af Stevnsgade Basketball. Såfremt spilleren stadig er aktuel, holdes kontakten vedlige med den afgivende klubs kontaktperson.

Siger klubben ”ja” kontaktes forældrene. (Afgiverklubben leverer adresse mv. på spilleren og kontakter selv spillerens træner).
Hvis forældrene er interesserede, indkaldes spilleren til et første møde. Mødet har deltagelse af Stevnsgade Basketball, forældrene, spilleren og repræsentant/-er fra den afgivende klub.
Hvis spilleren vælger et klubskifte, sendes der en mail til kontaktpersonen i den afgivende klub med tak for det gode samarbejde omkring klubskiftet.
Hvis spilleren ikke vælger et klubskifte, sendes der en mail til kontaktpersonen i den afgivende klub med tak for det gode samarbejde omkring det afsluttede forløb.