Lowriders Ungdom
Spillere
CP
Celine Pedersen
DJ
Dennis Jakobsen
MR
Mohamed Riffi
NR
Nico Rindom
PH
Pernille Hannibal