Herrer 9
Spillere
BB
Bulut T. Bursali
EP
Emil Pedersen
FJ
Folke Jensen
FV
Frederik Volf
GB
Gabriel Baker
MH
Malte  Hvenegaard
NH
Nicolai N. Hansen
NB
Niels Bech-Jessen