Herrer 2
Spillere
AA
Aleksander Akimov
AM
Andreas Meyer
CK
Christian Kjøller
JG
Johan Gerlif
KJ
Knud K. Jacobsen
KV
Kristoffer Vange
MV
Mathies Vad
RS
Rasmus Søby
VB
Villiam Bartholdy