Forældrebasket
Spillere
HA
Hana Emina Ahmetasevic
JH
Jonas D. Hansen
LR
Lars Rosenmeier
File
Michael Thomsen
PG
Philip Glazer
RN
Rasmus Halling Nielsen
SG
Sune Gjerding
SJ
Søren Jonesen
File
Søren Thilo Funder
TF
Thorsten Flugt
UH
Uffe Kjærgaard Hansen