Forældrebasket
Spillere
CT
Christian Thomsen
LR
Lars Rosenmeier
File
Martin Stender
File
Michael Thomsen
SG
Sune Gjerding
SJ
Søren Jonesen
File
Søren Thilo Funder